LiftTrailer

Synkronoitu suunnittelu

Kehittyvä oppimisprosessi

Määrätietoisen ja pitkäjänteisen opetustoimen kehityksen tulos on että moderni suunnitteluprosessi toimii myös käytännön sovelluksissa, jossa voidaan hyödyntää nykyaikaisia ohjelmistojen ominaisuuksia. Tämä mahdollistaa kokonaisuuksien hahmottelun aina konseptisuunnittelusta synkronoidun suunnittelun yksityiskohtiin saakka.

Konseptisuunnittelussa suoritetaan asiakastarpeen määrittely, jota seuraavat alustavat hahmotelmat ja luonnokset sekä liikesimuloinnit 2D-mallinnuksella. Valitaan valmiita moduleita peruskomponenteiksi tietokannoista. Suoritetaan alustavaa mitoitusta, modulointia, standardointia ja parametrointia ottaen koko ajan huomioon valmistus- ja kokoonpanomenetelmät. Tällöin puhutaan synkronoidusta suunnittelusta.

Konseptisuunnitelman simulointi

Tarkistettiin peruskonstruktion toimivuus 2D-simuloimalla. Näin voitiin testata perävaunun mekanismia eri käyttöasennoissa. Modulointi, jossa tuote jaetaan selkeisiin osakokonaisuuksiin on tehtävä ennen varsinaista mallinnusta.

Tätä seuraa 3D-mallinnus ja erilaiset simuloinnit ja lujuusanalyysit, joita tehdään syntyneellä virtuaaliprototyypillä. Näin voidaan varmistua tuotteen toimivuudesta ennen valmistuksen aloittamista.

Lasertyöstö valmistuksessa

Metropolia ammattikorkeakoulun koneinsinöörikoulutuksessa 3D-mallinnusta on opetettu 20 vuotta ja laserleikkausta hyödynnetty 12 vuotta erilaisissa käytännön projekteissa.

Tässä hankkeessa lasertyöstöä on opittu hyödyntämään uusilla, innovatiivisilla tavoilla. Uusia prosessimalleja ja menetelmiä on kehitetty yhdessä maamme johtavien metallialan yritysten kanssa. Hyvä suunnittelu mahdollistaa yhteistyökumppanien samanaikaisen toiminnan tuotteen esivalmistuksessa, jolloin hitsattavat osat ovat sellasinaan sopivia kokoonpanoon lyhentäen läpimenoaikoja. Lasertyöstön mittatarkkuus takaa korkeamman laadun ja vähentää virheiden mahdollisuuksia, kun osat sopivat halutulla tavalla yhteen.

[
linkki] Lataa Synkronoitu suunnittelu -esitys PDF-muodossa.